בלום – תל אביב

  • תחום:מגורים
  • מיקום:תל אביב - יפו
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:בלום תל-אביב
  • אדריכל:ברעלי -לויצקי -כסיף