בית ספר עירוני

  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:גינדי עבור עיריית תל אביב
  • אדריכל:אלייקים אדריכלים