בית מנצור 2

  • תחום:משרדים
  • מיקום:רעננה
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:החברה הכלכלית לפיתוח ישראל
  • אדריכל:חיימי שניידר אדריכלים