בית המשפט תל אביב

  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:משרד האוצר
  • אדריכל:אמנון רכטר