בית אקרשטיין

  • תחום:משרדים
  • מיקום:הרצליה
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:קבוצת אקרשטיין
  • אדריכל:יסקי מור סיוון אדריכלים ומתכנני ערים