ביקור חולים

  • מיקום:ירושלים
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ, טעמ"ן נדל"ן
  • אדריכל:קופרשטוק אדריכלים