באר אורה

  • תחום:פיתוח מתחמים
  • מיקום:באר אורה
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:משרד הבינוי והשיכון
  • מתכנן ראשי:איזי בלנק