ארלוזרוב 17

  • תחום:מגורים
  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:דן נדל"ן
  • אדריכל:משה צור אדריכלים