אלוני ים

  • תחום:משרדים
  • מיקום:הרצליה
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:ריבוע כחול נדל"ן, ודור אלון אנרגיה
  • אדריכל:משה צור אדריכלים ומתכנני ערים