אחוזת רובינשטיין חולון

  • תחום:דיור מוגן ומלונאות
  • מיקום:חולון
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:בנייני רובינשטיין
  • אדריכל:יסקי מור סיון אדריכלים ומתכנני ערים