אחוזת בית

  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:אקרו נדל"ן, קנדה ישראל
  • אדריכל:ישר אדריכלים, אורית מילבואר אייל אדריכלות