אופק שדרות

  • תחום:מגורים
  • מיקום:מרכז הארץ
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:מצודות
  • אדריכל:HQ אדריכלים