אגן ניקוז שרון

  • תחום:בינוי ערים
  • מיקום:מרכז הארץ
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:רשות מקרקעי ישראל
  • אדריכל:אורי מזור