ארגון לומד ושיתוף ידע

עם נסיון של 30 שנה, התמודדנו עם מרבית האתגרים ההנדסיים והניהוליים. המטרה שלנו בכל יום מחדש, היא להביא את הידע הזה, שקיים בארגון, למי שצריך אותו ובנקודת הזמן המדויקת שבה הוא נדרש.

תחקור והפקת לקחים

בכל יום נתון, אנחנו מקבלים החלטות רבות בפרויקטים. חלקן טובות יותר וחלקן פחות. מכולן אנחנו לומדים.

התרבות הארגונית שלנו מעודדת תחקירים, ניתוח כשלים והצלחות. שותפים לה כל עובדי ועובדות החברה, שיחדיו יוצרים מאגר ידע בלתי רגיל, אותו אנו מיישמים בפרויקטים הבאים.

ביקורת עמיתים

לא ניתן להפריז בחשיבות שלב התכנון בחיי פרויקט. אנחנו מאמינים כי השקעה עודפת בשלב זה מניבה תשואה גבוהה.

אנו מקיימים ביקורת עמיתים בשולחן עגול עם כ- 100 שנות ניסיון סביבו, לומדים, בוחנים ומשפרים כל פרויקט בטרם יתגבש התכנון הסופי שלו.