דברים גדולים בעסקים
לא נעשים לעולם על ידי אדם אחד,
הם נעשים ע"י קבוצה
של אנשים.

סטיב ג'ובס